Producten2019-10-07T15:16:07+00:00

Kies voor doen, stop met praten

Wij helpen je om pragmatisch te innoveren. We zeggen je niet wat je moet doen, maar we leren je hoe je het moet doen.

“Gaan we slechts optimaliseren, of moet het roer radicaal om?”

CEO in de transportsector

Met je team pakken we een thema aan

SESSIONS.  1/2 – 1 dag 

In een sessie pakken we een thema aan dat aandacht en prioriteit verdient. Bijvoorbeeld hoe goed het product is, hoe tevreden de klant eigenlijk is, of hoe kan je gaan opschalen.

We betrekken hier stakeholders bij, zoals je team. Of je klant. Of allebei. Het is verkennend; hoe sta je ervoor, waar moeten je op letten, wat kan beter, wat zijn de quick wins?

In een of meer sessies worden ogen geopend. Na afloop krijg je een uitwerking met sleutelconcepten waarmee je in korte tijd al een flinke ommezwaai kan creëren. Ideaal om mensen mee te nemen en te overtuigen. Heldere input om nieuwe fasen in te luiden, productontwikkeling te initiëren of financiering op te halen.

“Op welke manier kunnen duurzaam innoveren?”

Manager in de zorgindustrie

Met je team gaan we creëren

SPRINTS.  1 week – 2 maanden

In een Sprint ontwikkelen we een innovatie strategie door middel van een interactief en resultaatgericht proces.

In 4 stappen creëren we een toekomstplan voor jouw organisatie. Dat kan high-level in een korte sprint, maar ook uitgediept in een serie sprints. Met de innovatie strategie heb je de basis in handen om duurzaam te kunnen groeien.

Hoe gaan we te werk? We genereren inzichten uit je team en je van klanten; krijgen een beeld van de huidige stand van zaken. Soms confronterend, maar altijd waardevol en bovendien de basis om richting te bepalen en focus te krijgen op datgene dat belangrijk is voor de toekomst.

Wij zijn creatieve denkers op zoek naar mogelijkheden; kijken met een frisse blik naar de context rondom jouw organisatie. Alle ideeën en mogelijke oplossingen worden gevalideerd in de markt. Aannames sluiten we altijd uit. Dat geeft de zekerheid om de innovatie strategie stap voor stap te implementeren!

“Met welke producten kunnen we meer marktaandeel verkrijgen?”

MD in consumer goods

Met je team gaan we bouwen

PROGRAMS.  3 – 6 maanden

Een intensief en waardevol programma om jouw bedrijf daadwerkelijk innovatief te maken. Je krijgt een diepgaande analyse van je klantbehoefte en van hoe je bestaande organisatie daarop kan aansluiten. Dat leidt tot een werkbare strategie om daadwerkelijk nieuwe producten te ontwikkelen. Je hebt een concreet concept voor nieuwe producten die je in-house kunt gaan ontwikkelen – er hangt namelijk ook een business model onder voor het nieuwe product.

Aan het einde van het programma is jouw concept klaar om er een prototype van te maken. Je hebt de productstrategie in handen om het product naar de markt te brengen. Jouw organisatie is ook zo gepositioneerd om dit zelf uit te voeren. Dit geeft het bedrijf een stevige basis voor een gezonde toekomst.

Wat je van ons mag verwachten

1) Geen dikke plannen, maar ACTIE. Als organisatie wil je snel stappen maken. Onze pragmatische methodiek is een serie van experimenten om productontwikkeling stap voor stap te valideren.

2) Geen advies, maar meehelpen bouwen. Onze rol en bijdrage is actief. Wij geloven niet dat je kan bijdragen aan innovatie vanaf de zijlijn.

3) Inspireren en overtuigen. Samenwerken met je team en je klant centraal zetten. Het is ons doel om verschillende disciplines te verbinden en mensen te bewegen om innovatie zelf in de praktijk te brengen.

4) Impact detecteren en vertalen naar de beste strategische beslissingen. Wij bijten ons vast in operationele uitdagingen en onderzoek mogelijkheden om je productlijn te verbeteren en kosten-efficiënter te maken.

Voor alle producten van Stone Zeppelin geldt dat we de resources binnen de organisatie (mensen, kennis en technologie) koppelen aan de behoefte van de klant (eindgebruiker) en aan het verdienmodel. Op het moment dat die ‘match’ goed wordt gemaakt krijgt innovatie ruim baan!

Stone Zeppelin

Mobile: +31 6 526 242 75
Email: pv@stonezeppelin.com